Toepassingsmogelijkheden:

 • Voor opkomst in alle gewassen.
  Rekening houden met grondsoort.
 • Na opkomst ook mogelijk.
  Let op: Grounded is een olie-achtige en maakt de toepassing scherper.

Advies:

Toevoegen aan de basisbespuiting met bodemherbiciden. Niet bij de latere kleinere toepassingen.

 • In gewassen met beperkte na-opkomst mogelijkheden.
  o.a. cichorei, witlof, koolsoorten, wortelen, aardappelen
 • Voor een langere duurwerking.
  o.a. boomkwekerij, koolsoorten
 • Bij uitspoelingsgevoelige bodemherbiciden.
  o.a. Butisan, Boxer, Centium, Stomp, Linuron, Dual Gold, Isoproturon
 • In gewassen waar inspoeling gewasschade kan opleveren.
  o.a. uien, wortelen
 • Bij najaarstoepassingen i.v.m. neerslag.
  o.a. koolzaad, wintertarwe (duist), bloembollen

Grounded heeft geen werking als:

 • Er geen klei-humuscomplex is.
  De bodemherbiciden kunnen dan niet gebonden worden.
 • De middelen door de bodem reeds (te) goed gebonden worden.
  Grounded niet inzetten bij een organische stof  percentage boven 10% en/of afslibbaarheid boven 40-45%.
 • De weersomstandigheden ideaal zijn voor bodemherbiciden.
  Grounded verbeterd de werking niet, maar zorgt dat de bodemherbiciden ook goed werken onder minder goede omstandigheden.

Dosering:

0,1% (0,4 l/ha Grounded bijgebruik van 400 liter water)

 

Hier vindt u de productinformatiefolder.
Hier vindt u de proefresultaten van 2006, 2007, 2008 en 2009.

  
 

Grounded